Studieforberedende opgaver
Samlet beskrivelse
Skrivemetro STX
 

Hvad er studieforberedende opgaver?

De studieforberedende opgaver omfatter på stx Almen studieforberedelse (se Hvad er AT?) og de større skriftlige opgaver, der afsluttes med studieretningsprojektet i 3.g. Opgaverne, der leder frem til AT-eksamen og SRP i 3.g fremgår af skrivemetroens to violette linjer.Formålet med de studieforberedende opgaver

De studieforberedende opgaver har et dobbelt formål: At gå i dybden med en problemstilling/en sag i et fagligt samspil ved hjælp af fagenes teorier og metoder og at opbygge og træne vigtige studieforberedende skrivekompetencer.Progression i skrivekompetencerne

Arbejdet med AT og de større skriftlige opgaver er gennem de tre år tilrettelagt, så du hen ad vejen introduceres for og trænes i forskellige kompetencer, så du i 3.g kan honorere de mere komplekse krav til opgaverne. Progressionen i kompetencerne fremgår af beskrivelserne ved de enkelte metrostop.Skrivekompetencer er også håndværk

En god skriftlig opgave eller synopsis er langt hen ad vejen baseret på godt håndværk, der igen baserer sig på hensigtsmæssig brug af redskaber og teknikker.  Redskaberne og teknikkerne knytter sig både til skriveprocessen og det produkt, processen fører frem til. Det vil fremgå af de enkelte metrostop, hvilke redskaber og teknikker der introduceres, trænes og anvendes i de enkelte opgaver.Arbejdsformen er projektarbejde

I studieforberedende opgaver benytter du arbejdsformen projektarbejde, hvor du arbejder selvstændigt med udgangspunkt i en problemformulering eller en opgaveformulering.

Studieforberedende opgaver

AT-1
 Hvad er AT?
 Studierapporten

AT-2
 Mundtlig fremlæggelse

AT-3
 Opgavens elementer
 Innovativ arbejdsproces

Skrivekursus i dansk
 Faser i skriveprocessen

Dansk-/historieopgaven
 Historieopgavens elem.
 Danskopgavens elem.

AT-4
 Fremlæggelsens elem.

Studieretningsopgaven
 Rammer for SRO

AT-5
 Synopsisfremlæggelse
 Synopsismodel 2g
 Talepapir

AT-6
 Skrivefaser

AT-7
 
Studieretningsprojektet
 Rammer for SRP

AT-eksamen
Videoklip (eksamen)AT-1.htmlAT-1_Hvad_er_AT.htmlSFO_AT-studierapporten.htmlAT-2.htmlAT-2_fremlggelse.htmlAT-3.htmlAT-3_elementer.htmlAT-3_innovation.htmlDanskopgaven.htmlFaser_i_skriveprocessen.htmlDaHiopgaven.htmlDaHiopgaven_historie_elementer.htmlDaHiopgaven_dansk_elementer.htmlAT-4.htmlAT-4_elementer_fremlggelse.htmlSRO.htmlSRO_rammer.htmlAT-5.htmlAT-5_synopsisfremlggelse.htmlAT-5_Synopsismodel_2g.htmlAT-5_talepapir.htmlAT-6.htmlAT-6_skrivefaser.htmlAT-7.htmlSRP.htmlSRP_rammer.htmlAT-eksamen.htmlAT-eksamen_video.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14shapeimage_3_link_15shapeimage_3_link_16shapeimage_3_link_17shapeimage_3_link_18shapeimage_3_link_19shapeimage_3_link_20shapeimage_3_link_21shapeimage_3_link_22shapeimage_3_link_23shapeimage_3_link_24shapeimage_3_link_25shapeimage_3_link_26shapeimage_3_link_27shapeimage_3_link_28shapeimage_3_link_29