Studieforberende opgaver
Studieforberedende skrivekompetencer
Skrivemetro STX
 

Stx-bekendtgørelsen BEK nr 692 af 23/06/2010:


Eleverne skal under anvendelse af faglig viden, grundlæggende metoder i faget/ fagene og relevant dokumentation kunne give en klar, sammenhængende og nuanceret skriftlig fremstilling, der bygger på følgende studieforberedende skrivekompetencer:


  1. -genrebevidsthed

  2. -sproglig korrekthed

  3. -disposition

  4. -argumentation

  5. -anvendelse af citater, figurer, illustrationer m.v.

  6. -præsentation

  7. -relevante henvisninger, noteapparat og litteraturliste.Senest opdateret 10-08-2012
Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven

AT-5

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlAT-5.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13