Studieforberedende opgaver
Studieretningsopgaven (SRO)
Skrivemetro STX
 

Formål

Studieretningsopgaven (SRO) og AT-5 er koblet, sådan at du arbejder med det samme faglige emne i begge opgaver. Der er til gengæld forskel på, hvilke redskaber og teknikker du træner i de to opgaver. SRO lægger i høj grad op til studieretningsprojektet, som du skal skrive i 3g, og du vil blive trænet i kravene til en akademisk opgave samt teknikker, der kan hjælpe dig i arbejdsprocessen. I AT-5 vil du blive introduceret til synopsisgenren, som skal anvendes i fremtidige AT-forløb og til AT-eksamen.


Arbejdet med SRO

Oversigten nedenfor viser hvilke elementer fra linjerne i Skrivemetroen, du i samarbejde med dine lærere forventes at inddrage under arbejdet.

Produkt

En individuel skriftlig besvarelse der indeholder alle led i dispositionen til den akademiske opgave. Derudover skal besvarelsen indeholde noter.


Opgavens omfang

Opgavens omfang er normalt 6-8 sider eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste og eventuelle bilag. I nogle fag/opgaver kan omfanget være lidt større. Det forventede omfang fremgår altid af opgaveformuleringen.


Typografi og layout

Der er ingen formelle krav til typografi og layout, men se:

Gode råd til hensigtsmæssig brug af typografi og layoutEksempel på besvarelse

SRO eksempel.pdfEvaluering

I evalueringen af SRO vil der blive lagt vægt på, at du kan:

 1. -Besvare en opgaveformulering, der indeholder både fagspecifikke og tværgående faglige krav

 2. -Fastholde den røde tråd gennem opgaven

 3. -Formulere indledning, delkonklusioner og konklusion

 4. -Dokumentere korrekt

 5. -Anvende faglig viden og fagets/fagenes grundlæggende metoder

 6. -Udfærdige et kort resumé (et abstract) af opgaven på engelskLærermateriale

Til SRO- og AT-5-lærerneSenest opdateret 02-12-2015


Faglige genrer

Abstract 

http://skriftlighed.fr-gym.dk/formidling/Skriftlig_formidling/Faglige_genrer.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/formidling/Skriftlig_formidling/Abstract.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1

Grundlæggende redskaber

At stille spørgsmål 
 inkl Opgavens pentagon
http://skriftlighed.fr-gym.dk/udforsk/Udforskende_skrivning/Grundlggende_redskaber.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/udforsk/Udforskende_skrivning/At_stille_sprgsmal.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/udforsk/Udforskende_skrivning/Opgavens_pentagon.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1shapeimage_4_link_2

Respons

Redigering af tekst

Vejledninghttp://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Respons.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Redigering.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Vejledning.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1shapeimage_5_link_2

Opgaveformulering (flerfaglig)

Sammenhængende afsnit

Fra afsnit til opgave

Argumentation

Dokumentationhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Problem-_og_opgaveformulering.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Sammenhngende_afsnit.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Afsnit_til_opgave.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Argumentation.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Dokumentation.htmlshapeimage_6_link_0shapeimage_6_link_1shapeimage_6_link_2shapeimage_6_link_3shapeimage_6_link_4

Faser i skriveprocessen

Tidsplan for SRO & AT-5

InformationssøgningFaser_i_skriveprocessen.htmlhttps://docs.google.com/document/d/1oImHbmjGchEJeJnxxHBerXPE4kD9A7tYnTiOgFXPZgA/editInformationssgning.htmlshapeimage_7_link_0shapeimage_7_link_1shapeimage_7_link_2
Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven
 Rammer for SRO

AT-5
 Synopsisfremlæggelse
  Videoklip (eksamen)
 Synopsismodel 2.g
 Talepapir

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO_rammer.htmlAT-5.htmlAT-5_synopsisfremlggelse.htmlAT-eksamen_video.htmlAT-5_Synopsismodel_2g.htmlAT-5_talepapir.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_8_link_0shapeimage_8_link_1shapeimage_8_link_2shapeimage_8_link_3shapeimage_8_link_4shapeimage_8_link_5shapeimage_8_link_6shapeimage_8_link_7shapeimage_8_link_8shapeimage_8_link_9shapeimage_8_link_10shapeimage_8_link_11shapeimage_8_link_12shapeimage_8_link_13shapeimage_8_link_14shapeimage_8_link_15shapeimage_8_link_16shapeimage_8_link_17shapeimage_8_link_18