Studieforberedende opgaver
SRO - Rammer
Skrivemetro STX
 

Rammerne for SRO

 1. -SRO udarbejdes i to af dine studieretningsfag.

 2. -Opgaven er en selvstændig opgave, hvor dine lærere fungerer som vejledere.

 3. -Opgaveformuleringen udarbejdes af dine vejledere inden for det emne, du har valgt.

 4. -Opgaveformuleringen rummer såvel fagspecifikke som tværgående faglige krav i de to fag.

 5. -Rammerne for valg af område/emne og fag fastlægges af dine vejledere

 6. -Tidspunkter for valg af emne, fag, skrivedage m.m. fremgår af Tidsplan SRO og AT-5 1415.pdfSenest opdateret 27-11-2012

Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven
 Rammer for SRO

AT-5
 Synopsisfremlæggelse
  Videoklip (eksamen)
 Synopsismodel 2.g
 Talepapir

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlAT-5.htmlAT-5_synopsisfremlggelse.htmlAT-eksamen_video.htmlAT-5_Synopsismodel_2g.htmlAT-5_talepapir.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14shapeimage_3_link_15shapeimage_3_link_16shapeimage_3_link_17shapeimage_3_link_18