Studieforberedende opgaver
Studieretningsprojektet (SRP)
Skrivemetro STX
 
Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven

AT-5

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet
 Rammer for SRP

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlAT-5.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP_rammer.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14

Formål

I studieretningsprojektet (SRP) arbejder du selvstændigt med at fordybe dig i og formidle en faglig og kompleks problemstilling. Du skal kombinere faglige tilgange fra to fag til at belyse et selvvalgt område i tilknytning til din studieretning. Desuden skal du bruge nogle af de redskaber og teknikker, som du har lært i tidligere opgaver, i arbejdet med at udvælge relevant materiale, dokumentere din faglige viden og strukturere en akademisk opgave.

Se rammerne for SRP.Arbejdet med SRP

Oversigten nedenfor viser hvilke elementer fra linjerne i Skrivemetroen, du i samarbejde med dine vejledere forventes at inddrage under arbejdet.

Produkt

En individuel skriftlig besvarelse der indeholder alle led i dispositionen til den akademiske opgave. Derudover skal besvarelsen indeholde noter.


Opgavens omfang

Opgavens omfang er 15-20 sider eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste og eventuelle bilag. Hvis opgaven indeholder figurer, kan der aftales et større omfang med dine vejledere.


Typografi og layuot

Der er ingen formelle krav til typografi og layout, men se:

Gode råd til hensigtsmæssig brug af typografi og layoutEvaluering

I bedømmelse af SRP vil der blive lagt vægt på, at du kan:

  1. -Demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte dig ind i nye faglige områder

  2. -Demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke de faglige fordybelse

  3. -Beherske relevante faglige mål i de indgående fag

  4. -Udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale

  5. -Demonstrere evne til faglig formidling

  6. -Besvare en opgaveformulering fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen

  7. -Beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (f.eks. henvisninger og noter, litteraturliste)Lærermateriale

Til SRP-vejlederneSenest opdateret 31-08-2015


Faglige genrer

Abstract  

http://skriftlighed.fr-gym.dk/formidling/Skriftlig_formidling/Faglige_genrer.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/formidling/Skriftlig_formidling/Abstract.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1

Grundlæggende redskaber

At stille spørgsmål
http://skriftlighed.fr-gym.dk/udforsk/Udforskende_skrivning/Grundlggende_redskaber.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/udforsk/Udforskende_skrivning/At_stille_sprgsmal.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1

Respons

Redigering af tekst

Vejledninghttp://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Respons.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Redigering.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Vejledning.htmlshapeimage_6_link_0shapeimage_6_link_1shapeimage_6_link_2

Opgaveformulering

Sammenhængende afsnit

Fra afsnit til opgave

Argumentation

Dokumentationhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Problem-_og_opgaveformulering.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Sammenhngende_afsnit.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Afsnit_til_opgave.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Argumentation.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Dokumentation.htmlshapeimage_7_link_0shapeimage_7_link_1shapeimage_7_link_2shapeimage_7_link_3shapeimage_7_link_4

Faser i skriveprocessen

Tidsplan for SRP

InformationssøgningFaser_i_skriveprocessen.htmlhttps://docs.google.com/document/d/18rvFvQTNGONhieR5-kN0tOfUBOR1zqe-5hmXJGDxqzU/editInformationssgning.htmlshapeimage_8_link_0shapeimage_8_link_1shapeimage_8_link_2