Studieforberedende opgaver
Studieretningsprojektet (SRP)
Skrivemetro STX
 
Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven

AT-5

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet
 Rammer for SRP

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlAT-5.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP_rammer.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14

Formål

I studieretningsprojektet (SRP) arbejder du selvstændigt med at fordybe dig i og formidle en faglig og kompleks problemstilling. Du skal kombinere faglige tilgange fra to fag til at belyse et selvvalgt område i tilknytning til din studieretning. Desuden skal du bruge nogle af de redskaber og teknikker, som du har lært i tidligere opgaver, i arbejdet med at udvælge relevant materiale, dokumentere din faglige viden og strukturere en akademisk opgave.

Se rammerne for SRP.Arbejdet med SRP

Oversigten nedenfor viser hvilke elementer fra linjerne i Skrivemetroen, du i samarbejde med dine vejledere forventes at inddrage under arbejdet.

Produkt

En individuel skriftlig besvarelse der indeholder alle led i dispositionen til den akademiske opgave. Derudover skal besvarelsen indeholde noter.


Opgavens omfang

Opgavens omfang er 15-20 sider.


En side fylder almindeligvis 2400 tegn inkl. mellemrum. I optællingen skal følgende ikke tælles med:


  1. -Forside

  2. -Abstract

  3. -Indholdsfortegnelse

  4. -Litteraturliste

  5. -Eventuelle bilag


Det betyder altså, at alle afsnit fra ‘indledning’ til og med ‘konklusion’ tæller med - også fodnoter.


Der er nogle fag/opgaver, hvor det ikke giver mening af tælle sider på denne måde, fordi der bruges mange modeller, figurer, beregninger, tabeller mv. i selve opgaven.

Hvis I derfor får at vide af jeres vejleder, at I ikke skal følge reglen om de 2400 tegn pr. side, er det selvfølgelig jeres vejleders råd, I skal følge.


Man skriver normalt med skrifttypen Times New Roman, skriftstørrelse 12 (og skriftstørrelse 10 i fodnoter), og man bruger normalt linjeafstand 1,15 eller 1,5. I skal ikke flytte på marginerne i siden af dokumentet.


Typografi og layuot

Der er ingen formelle krav til typografi og layout, men se:

Gode råd til hensigtsmæssig brug af typografi og layoutEvaluering

I bedømmelse af SRP vil der blive lagt vægt på, at du kan:

Demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte dig ind i nye faglige områder

Demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke de faglige fordybelse

Beherske relevante faglige mål i de indgående fag

Udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale

Demonstrere evne til faglig formidling
Besvare en opgaveformulering fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen

Beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (f.eks. henvisninger og noter, litteraturliste)Lærermateriale

Til SRP-vejlederne


Senest opdateret 12-12-2017


Faglige genrer

Abstract  

http://skriftlighed.fr-gym.dk/formidling/Skriftlig_formidling/Faglige_genrer.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/formidling/Skriftlig_formidling/Abstract.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1

Grundlæggende redskaber

At stille spørgsmål
http://skriftlighed.fr-gym.dk/udforsk/Udforskende_skrivning/Grundlggende_redskaber.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/udforsk/Udforskende_skrivning/At_stille_sprgsmal.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1

Respons

Redigering af tekst

Vejledninghttp://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Respons.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Redigering.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Vejledning.htmlshapeimage_6_link_0shapeimage_6_link_1shapeimage_6_link_2

Opgaveformulering

Sammenhængende afsnit

Fra afsnit til opgave

Argumentation

Dokumentationhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Problem-_og_opgaveformulering.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Sammenhngende_afsnit.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Afsnit_til_opgave.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Argumentation.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Dokumentation.htmlshapeimage_7_link_0shapeimage_7_link_1shapeimage_7_link_2shapeimage_7_link_3shapeimage_7_link_4

Faser i skriveprocessen

Tidsplan for SRP

InformationssøgningFaser_i_skriveprocessen.htmlhttps://docs.google.com/document/d/18rvFvQTNGONhieR5-kN0tOfUBOR1zqe-5hmXJGDxqzU/editInformationssgning.htmlshapeimage_8_link_0shapeimage_8_link_1shapeimage_8_link_2