Studieforberedende opgaver
FGs synopsismodel for 3.g
Skrivemetro STX
 


Huskeliste over de ting, du skal have med for at opfylde kravene og målene for eksamen.

Du behøver ikke følge modellen “slavisk”.

Det mundtlige oplæg


Synopsen


DialogenEmne og fagkombination
Emne og fagkombination angives på forsiden af synopsen
Indledning  -  Introduktion til ”et problem”
Begrund evt. dit valg af emne og baggrunden for emnet i synopsen. Præsentation af centralt materiale for undersøgelsen (fx novelle, film, case, tabel)

Problemformulering
Formulering af hovedspørgsmål og de problemstil-linger (kan opdeles på fag), der knytter sig til hovedspørgsmålet i synopsen 

Kort repetition af hovedspørgsmål og underspørgsmål i indledningen i det mundtlige oplæg 
http://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Problemformulering_eksempler.htmlshapeimage_4_link_0
Analyse (er naturligt knyttet til metoderne)
Præsentation af de mest spændende momenter af din analyse/undersøgelse i det mundtlige oplæg

Det er vigtigt at inddrage konkrekt materiale i analysen, f.eks. citater fra bøger, film, kilder og relevante figurer/beregninger

Analyserne uddybes evt. i dialogenx
x
x
x
x
Delkonklusioner
Præsentation af delkonklusionerne på de enkelte problemstillinger/underspørgsmål (resultatet af undersøgelserne/analyserne) i synopsen

Kort repetition af de væsentligste delkonklusioner i det mundtlige oplæg
Perspektivering 
Perspektivering til problemstillinger, teorier og metoder fra studierapporten i synopsen

Evt. uddybning af perspektivering til problemstillinger, teorier og metoder fra den medbragte studierapport i det mundtlige oplæg og/eller i dialogen
SFO_AT-studierapporten.htmlshapeimage_12_link_0
Konklusion
Sammenfattende konklusion som er klart relateret til hovedspørgsmålet i problemformuleringen i synopsen

Formulering af spørgsmål til videre undersøgelse i synopsen

Kort repetition af de væsentligste delkonklusioner og hovedkonklusionen samt evt. vurdering af resultaterne i det mundtlige oplæg - diskuteres evt. i dalogenx
x
x
x
x
x
x
x
x

Perspektivering til - fx historiske sammenhænge, nutidige sammenhænge eller nybrud i det mundtlige oplæg og/eller i dialogen

Litteraturliste
http://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Litteraturliste.htmlshapeimage_23_link_0
x
Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven

AT-5

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlAT-5.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_37_link_0shapeimage_37_link_1shapeimage_37_link_2shapeimage_37_link_3shapeimage_37_link_4shapeimage_37_link_5shapeimage_37_link_6shapeimage_37_link_7shapeimage_37_link_8shapeimage_37_link_9shapeimage_37_link_10shapeimage_37_link_11shapeimage_37_link_12shapeimage_37_link_13
x
x
x
x


Senest opdateret 06-03-2014

Empiri - Materiale
Præsentation af den empiri (tekst, kilde, film, statistik, grafer), der danner udgangspunkt for din analyse i synopsen og i det mundtlige oplæg.

Nævn ikke hele litteraturlisten!
x
x
Teorier og metoder
Præsentation af relevante teorier og metoder fra fagene, der bruges i forbindelse med analysen i synopsen.

Valg af teorier og metoder og metodernes begrænsninger begrundes evt. i det mundtlige oplæg eller uddybes i dialogen. 
Herunder kan videnskabsteoretisk viden inddrages.
x
x
x