Udforskende skrivning
Vejledning til 7-punktsmodellen
Skrivemetro STX
 

1. Lav hurtigskrivning om emnet/ideen

Du skal starte med at lave 5 minutters hurtigskrivning om din ide.

Du starter med hurtigskrivning for at tvinge dig selv til at tænke nærmere over din idé. Hurtigskrivning har også den fordel, at det hjælper dig med at fastholde flygtige idéer på skrift.
Hurtigskrivningen lægger grunden for resten af modellen.2. Formuler dit hovedbudskab i én sætning

Nu skal du i gang med at fokusere dine tanker, og det gør du ved at formulere dit hovedbudskab i én sætning.


Sætningen kan fx. begynde med:

 1. -Det, jeg prøver at få frem her, er...

 2. -Hovedpointen i det, jeg tænker, er...

 3. -Helt præcist er det, jeg tænker, at...3. Formuler dit hovedbudskab som et spørgsmål

I dette trin skal du arbejde med at formulere dit hovedbudskab som et fokuseret og fremadrettet spørgsmål.

I praksis kan du starte med at slette starten på sætningen fra punkt 2.


Overvej om spørgsmålet peger i den rigtige retning. Er det der, du vil hen? Er det interessant? Er det for generelt?4. Formuler alternative spørgsmål

I fjerde trin skal du tvinge dig selv til at stille spørgsmålet (fra punkt 3) på andre måder.

Ved at spørge på andre måder, dukker der ofte nye vinkler op, der kan vise sig at være interessante for dit videre arbejde med stoffet.


I praksis kan du forsøge at:

 1. -Bytte spørgeord og se, hvad det gør ved dine tanker

 2. -Stille spørgsmålet på en overdrevet naiv eller fræk måde

 3. -Stille spørgsmålet så simpelt som muligt

 4. -Dele spørgsmålet op i delspørgsmål


Du skal formulere mindst 3 nye spørgsmål, men meget gerne flere.5. Vurder spørgsmålene sammen med en kammerat

Du skal nu diskutere og vurdere din hovedproblemstilling og dine alternative spørgsmål sammen med en kammerat. Det er godt at få “andre øjne” til at se på dine idéer, men idéerne bliver også klarere af, at du skal skal argumentere for dem.

I skal diskutere spørgsmålene samt forskellige måder at få svar på dem.6. Vælg ét af alternativerne

Du skal nu vælge dit oprindelige hovedspørgsmål (fra punkt 3) eller ét af dine alternative spørgsmål (fra punkt 4), som du vil arbejde videre med som foreløbigt hovedspørgsmål. Det kan også være, at I i punkt 5 har diskuteret jer frem til et nyt og klarere spørgsmål.

Når du har valgt spørgsmål, skriver du det valgte spørgsmål øverst på en ny side.


Vær opmærksom på, om nogle af de fravalgte spørgsmål kan være med til at kvalificere dit hovedspørgsmål - fx som relevante underspørgsmål.7. Forklar og begrund, hvorfor det valgte hovedspørgsmål er værd at stille og værd at søge svar på

Beskriv i første omgang din begrundelse med 3 stikord. Udvid derefter din begrundelse - fx med anvendelse af hurtigskrivning(er) med udgangspunkt i de 3 stikord.


Senest opdateret 16-05-2012

Udforskende skrivning

Noter

Grundlæggende redsk.

At stille spørgsmål
 7-punkts modellen
 Køreplan AT
 Opgavens pentagon
 Journalistens spørgsmål
 Spørgsmål til emneafkl.Udforskende_skrivning_liniebeskrivelse.htmlNoter.htmlGrundlggende_redskaber.htmlAt_stille_sprgsmal.html7-punkt.htmlVidenskabsteoretisk_kreplan_til_AT.htmlOpgavens_pentagon.htmlJournalistens_sprgsmal.htmlSprgsmal_til_emneafklaring.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8