Udforskende skrivning
At stille spørgsmål
Skrivemetro STX
 

Du skal nu prøve at anvende teknikker (spørgemodeller), så du kan blive bedre til at indkredse og afgrænse et emne eller en problemformulering. Her skal du arbejde mere systematisk end ved de typer af udforskende skrivning, du har stiftet bekendtskab med tidligere.

    Ved at arbejde med en tekst, et emne eller en problemformulering ud fra en spørgemodel kommer du typisk godt og grundigt “rundt om” teksten eller emnet.


Du skal kunne anvende 7-punktsmodellen, videnskabsteoretisk køreplan til AT samt en eller flere af følgende teknikker:

- Opgavens pentagon

  1. -Journalistens spørgsmål

  2. -Spørgsmål til emneafklaring


Spørgemodeller skal bringes i spil i forbindelse med AT-5 og dansk-historie opgaven.

    Det er vigtigt at du på nuværende tidspunkt bliver fortrolig med spørgemodeller, fordi du også senere skal kunne bruge dem i forbindelse med SRO, SRP og AT.


Den videnskabsteoretiske køreplan for AT introduceres i AT-1 og inddrages i de efterfølgende AT-forløb samt i arbejdet med opgaven til AT-eksamen.


Senest opdateret 24-11-2014

Udforskende skrivning

Noter

Grundlæggende redsk.

At stille spørgsmål
  7-punkts modellen
  Køreplan AT
  Opgavens pentagon
  Journalistens spørgsmål
  Spørgsmål til emneafkl.Udforskende_skrivning_liniebeskrivelse.htmlNoter.htmlGrundlggende_redskaber.html7-punkt.htmlVidenskabsteoretisk_kreplan_til_AT.htmlOpgavens_pentagon.htmlJournalistens_sprgsmal.htmlSprgsmal_til_emneafklaring.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8