Udforskende skrivning
Grundlæggende redskaber  -  Mindmapping
Skrivemetro STX
 

Når du anvender mindmapping, minder det som udgangspunkt meget om brainstorming, men der er en højere grad af struktur/systematik.


Selve mindmappen

Du starter med at skrive dit emne i en cirkel midt på et stykke blankt papir. Herefter skriver du dine umiddelbare associationer i nye cirkler rundt om cirklen med dit emne. Du skal forbinde de nye cirkler med emnecirklen via pile/streger. Herefter arbejder du dig på samme måde videre ud fra de nye cirkler. På denne måde opbygger du et netværk af associationer med indbyrdes sammenhænge.

    Når du bruger mindmapping som “stofgenereringsteknik”, er det vigtigt, at du ikke er for kritisk i forhold til, hvad du medtager i din mindmap.

    Alternativt til papir findes der specialiserede computerprogrammer til mindmapping, der opererer ud fra samme princip - se fx eksemplet nedenfor.


Mindmapping kan laves individuelt eller i grupper.

Mindmapping er desuden anvendeligt som redskab til notatskrivning og til strukturering af allerede kendt stof.


Et eksempel på en mindmap om syrer og baser kan ses her:
Senest opdateret 16-05-2012

 
Udforskende skrivning

Noter

Grundlæggende redsk.
  Hurtigskrivning
  Refleksionsskrivning
  Brainstorming
  Mindmapping
  Del og stjæl
  Displays

At stille spørgsmålUdforskende_skrivning_liniebeskrivelse.htmlNoter.htmlGrundlggende_redskaber.htmlHurtigskrivning.htmlRefleksionsskrivning.htmlBrainstorming.htmlDel_og_stjl.htmlDisplays.htmlAt_stille_sprgsmal.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9