Udforskende skrivning
Grundlæggende redskaber - Refleksionsskrivning
Skrivemetro STX
 

Når du skriver refleksionsskrivning anvender du skrivning som et redskab til at reflektere over et givet emne.


Refleksionssskrivning kan fx bruges til:


 1. -Forforståelsesskrivning
  Hvor du skriver om din forforståelse om et givet - endnu ikke behandlet - emne

 2. -FIF opgaver (Forudsig, Iagttag, Forklar)
  Hvor du inden et eksperiment skriver om, hvad du forventer at iagttage
  Efter eksperimentet, skriver du om, hvordan du kan forklare det iagttagede

 3. -Refleksion over egen læring


Senest opdateret 23-11-2015

Udforskende skrivning

Noter

Grundlæggende redsk.
 Hurtigskrivning
 Refleksionsskrivning
 Brainstorming
 Mindmapping
 Del og stjæl
 Displays

At stille spørgsmålUdforskende_skrivning_liniebeskrivelse.htmlNoter.htmlGrundlggende_redskaber.htmlHurtigskrivning.htmlBrainstorming.htmlMindmapping.htmlDel_og_stjl.htmlDisplays.htmlAt_stille_sprgsmal.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9