Udforskende skrivning
Samlet beskrivelse
Skrivemetro STX
 

Det er afgørende for skriveteknikkerne til udforskende skrivning, at du primært skriver til dig selv med det formål at få nye idéer og/eller strukturere idéer, du allerede har fået i forhold til et emne.


Hvorfor arbejde med udforskende skrivning?

Tanken bag udforskende skrivning er, at du skal anvende skrivning som redskab for din tænkning - at du “automatisk” kommer til at tænke, når du skriver.

    Det skal understreges, at der ikke er garanti for, at du kommer til at tænke nye tanker under en udforskende skrivning - men der er gode chancer. Hvis ikke det virker i en given situation, kan du forsøge at skifte teknik eller prøve noget helt andet.Progression

Når du i gymnasiet arbejder med udforskende skrivning, sker det i en fortsat progression gennem hele uddannelsesforløbet.


Du starter i grundforløbet med at lære nogle grundlæggende redskaber indenfor udforskende skrivning, ligesom du i første semester bliver præsenteret for forskellige teknikker til at tage noter. Senere kommer du i tredje semester til at arbejde med at stille spørgsmål, som kan hjælpe dig med at afgrænse og fokusere et emne eller en problemstilling.


Gennem hele gymnasieforløbet er det naturligt at arbejde med de tilegnede teknikker i arbejdet med større opgaver som fx SRO, SRP og AT-eksamen - både i forbindelse med den vejledning, du vil modtage fra dine opgavevejledere og i forbindelse med din skriveproces.

Når dine vejledere opfordrer dig til at anvende udforskende skrivning i forbindelse med en større opgave, ligger der 2 forskellige tanker bag: For det første kan du med fordel anvende udforskende skrivning som forberedelse til vejledningsmøder. Det vil hjælpe dig med at få idéer og fokusere dem. For det andet kan du ikke effektivt både producere og redigere på samme tid. Du kan bruge udforskende skrivning undervejs i skriveprocessen til at producere idéer og tekst, som du efterfølgende redigerer, omskriver osv. På denne måde får du adskilt processerne produktion og redigering - hvilket er en klar fordel.


Senest opdateret 31-07-2013

Udforskende skrivning

Noter
 Tænkenoter
 Notatark
 Noter direkte i tekst

Grundlæggende redsk.
 Hurtigskrivning
 Refleksionsskrivning
 Brainstorming
 Mindmapping
 Del og stjæl
 Displays

At stille spørgsmål
 7-punkts modellen
 Køreplan AT
 Opgavens pentagon
 Journalistens spørgsmål
 Spørgsmål til emneafkl.Noter.htmlNoter_tnkenoter.htmlNoter_notatark.htmlNoter_direkte_i_tekst.htmlGrundlggende_redskaber.htmlHurtigskrivning.htmlRefleksionsskrivning.htmlBrainstorming.htmlMindmapping.htmlDel_og_stjl.htmlDisplays.htmlAt_stille_sprgsmal.html7-punkt.htmlVidenskabsteoretisk_kreplan_til_AT.htmlOpgavens_pentagon.htmlJournalistens_sprgsmal.htmlSprgsmal_til_emneafklaring.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14shapeimage_3_link_15shapeimage_3_link_16shapeimage_3_link_17